Železniční muzea a spolky

Vyhledávání:
ODKAZY Klikněte zde pro rozvinutí mnoha dalších odkazů (kořen navigace)
Železniční muzeum Lužná u Rakovníka Železniční muzeum Lužná u Rakovníka
Železniční muzeum Českých drah se nachází v prostorách bývalé výtopny společnosti Buštěhradské dráhy a svoji pravidelnou výstavní činnost zahájilo v květnu roku 1997. Zpočátku byla zajištěna dobrovolnou činností členů spolků zabývajících se historií železnic. V červenci roku 1999 převzaly provoz muzea do své režie České dráhy a v Lužné u Rakovníka vznikla provozní jednotka administrativně přičleněná k Depu kolejových vozidel (DKV) Louny. Od 1. července 2004 je Lužná u Rakovníka přičleněna k Depu kolejových vozidel Plzeň.
Železniční společnost Tanvald V roce 1988 byl ukončen pravidelný ozubnicový provoz na trati Tanvald – Kořenov a další existence motorových ozubnicových lokomotiv řady T 426.0 byla nejistá. Aby se podařilo tyto unikátní lokomotivy zachovat, byla dne 13. ledna 1988 založena pobočka Československé vědeckotechnické společnosti při železniční stanici Tanvald. Jejím hlavním cílem se stala záchrana ozubnicových lokomotiv řady T 426.0 a propagace ozubnicové trati Tanvald – Kořenov – Harrachov. Do dnešní podoby se klub transformoval v roce 1997, kdy došlo k odtržení od ČSVTS a k 1. listopadu 1997 vzniklo nezávislé občanské sdružení Vědeckotechnická společnost při železniční stanici Tanvald.
Klub železničních cestovatelů (KŽC) Klub železničních cestovatelů (KŽC)
Klub železničních cestovatelů, založený roku 1985, odbor Klubu českých turistů, je celorepublikovým sdružením osob se zájmem o železnici, cestování, turistiku a poznávání technických, kulturních, historických a geografických zajímavostí České republiky a jejího blízkého i vzdáleného okolí. KŽC, s.r.o. je dceřinou společností Klubu železničních cestovatelů, na trhu působíme od roku 2005. Systematicky zachraňujeme historická kolejová vozidla, která citlivě renovujeme a udržujeme je v provozu pro potěšení všech přátel železnice. KŽC Doprava, s.r.o. je česká dopravní společnost, která působí na naší železnici od roku 2006. Patří mezi významné a respektované subjekty, zejména na poli železniční nostalgie, kde si díky své transparentní politice buduje pověst férového hráče.
Sdružení Rakovnicko-Protivínská dráha Rok 2008-Založení občanského sdružení Rakovnicko - Protivínská dráha. Rok 2009-Aktivace dálkového ovládání trati Zdice - Protivín. Demontáž částí původního zabezpečovacího zařízení pro uvažovanou železniční expozici ze železničních stanic Tochovice, Jince a Příbram. Rok 2010-Příprava expozice a zahájení první muzejní sezony v malé železniční expozici trati Zdice - Protivín v objektu věžového železničního stavědla v železniční stanici Příbram.
POSÁZAVSKÝ PACIFIK POSÁZAVSKÝ PACIFIK
Občanské sdružení propagující železnici.
Železniční muzeum výtopna Jaroměř Zveme Vás na návštěvu více jak 110 let staré výtopny parních lokomotiv. Vraťte se s námi do doby, kdy železnici vládla pára. V našem soukromém muzeu naleznete desítky exponátů, mimo jiné parní lokomotivu Conrad Vorlauf z roku 1873, nebo unikátní elektrickou akumulátorovou lokomotivu Ringhoffer z roku 1916.
Železniční muzeum Zlonice Železniční muzeum Zlonice
Klub Železničního muzea Zlonice je neziskovou organizací registrovanou u Ministerstva vnitra České republiky dne 31. 12. 1998 pod číslem VS/1-1/38 571/98-R jako občanské sdružení. Jeho hlavním posláním je záchrana železničních exponátů, jejich shromažďování ve Sbírkovém fondu Železničního muzea Zlonice a budování a provozování stálé expozice muzea. Na období 20 let (do 31. 12. 2026) má za tímto účelem pronajatý, za symbolickou cenu odpovídající dani z nemovitosti, komplex budov bývalého venkovského sídla zakladatele klobuckého akciového cukrovaru Kašpara Vopršala, které následně vlastnil jeho zeť, předseda vlády ČSR Jan Malypetr. Nový areál muzea se nachází v Lisovicích, části městyse Zlonice.
Klub přátel železnic Českého ráje Klub přátel železnic Českého ráje
Jeho cílem je záchrana a renovace historických kolejových vozidel, propagace železnic v Českém ráji a jízdy s historickými vozidly po tratích Českého ráje. tag 310.134
Spolek přátel železnic Spolek přátel železnic
Internetové stránky magazínu o železniční a městské dopravě
IMC Plzeň IMC Plzeň
Iron Monument Club Plzeň
Zubrnická museální železnice Zubrnická museální železnice
Železniční museum Zubrnice vítá své návštěvníky již od roku 1996. Během své existence zde vznikl jedinečný prostor, ve kterém si každý nalezne to své. V našem muzeu se můžete dozvědět veliké množství nových informací z železniční historie, svézt se na pákové drezíně, vyzkoušet si, jak zní pravý letecký poplach, nebo naopak v klidu relaxovat při pohledu na scenerii českého středohoří, dokreslenou souborem lidové architektury v Zubrnicích. Ve vybraných dnech během roku rovněž muzeum slouží jako konečná stanice historických motorových vlaků z Ústí nad Labem Střekova.
Společnost LOKO-MOTIV Společnost LOKO-MOTIV
LOKO-MOTIV, nostalgické jízdy historických vlaků
433 002 - Matěj 433 002 - Matěj
Parní lokomotiva 433 002 "Matěj". VALAŠSKÁ SPOLEČNOST HISTORICKÝCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL.
KPKŽ KPKŽ
Vítejte na oficiálních stránkách Klubu přátel Krušnohorské železnice. Vítejte na oficiálních stránkách Klubu přátel Krušnohorské železnice.
Výtopna Zlíchov
Pošumavská jižní dráha Pošumavská jižní dráha
Nové Údolí na Šumavě je jedním z nejkrásnějších míst v České republice. Leží na státní hranici s Německem v nadmořské výšce přes 800 m. Nové Údolí bývalo rušnou pohraniční osadou, dnes však zde kromě jedné chalupy najdete pouze bývalý celní úřad pro pěší a malé romantické nádraží.
Společnost Barbora Společnost Barbora
Společnost BARBORA vznikla v roce 1993. Zakládajícími členy byli mladí lidé, kteří se do té doby věnovali různým činnostem jako je ochrana přírody, speleologie, montanistika, staré stroje a podobně. Popudem k založení vlastního občanského sdružení byla myšlenka vytvořit v opuštěném vápencovém lomu muzeum v přírodě – skanzen, který bude dokumentovat historický vývoj těžby vápence v Českém krasu.V současné době sdružuje BARBORA přes 20 členů o průměrném stáří přibližně 35 let.
KRÚŽOK Klub romantikov úzkorozchodnej železnice Oravy a Kysúc (KRÚŽOK)
MBŽS Náplní tohoto občanského sdružení je péče o historický motorový vůz M 131.1081 a jeho prezentace při vlastních či objednaných jízdách pro veřejnost.
Stará kanalizační čistírna Stará kanalizační čistírna
Museum Stará Čistírna, o.p.s. je umístěno v památkově chráněném areálu staré čistírny odpadních vod, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury. Součástí prohlídek jsou exkurze do podzemí provozní budovy čistírny, kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod. O patro výše, v parní strojovně, jsou k vidění dodnes funkční parní stroje od firmy Breitfeld & Daněk z roku 1903
KŽM Přerov KŽM Přerov
Klub železničních modelářů Přerov. Naše kolejiště svou rozlohou 35m2 ( z toho viditelná krajina 25m2 ) patří mezi několik největších v České republice. Celkem má 316 metrů kolejí, 111 výhybek, 6 stanic, 2 zastávky a 6 skrytých nádraží.
Pardubický spolek historie železniční dopravy Pardubický spolek historie železniční dopravy
Pardubický spolek historie železniční dopravy, občanské sdružení
Spolek Frýdlantské okresní dráhy Spolek Frýdlantské okresní dráhy
Spolek Frýdlantské okresní dráhy je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Byl založen 10. září 2004 a jeho cílem je zachování památek a renovace bývalé úzkorozchodné železnice Frýdlant v Čechách – Heřmanice.
KHKD KHKD
KHKD byl založen v roce 1981. Zabývá se záchranou a opravami historických kolejových vozidel. Prvním počinem byla záchrana a renovace parní lokomotivy 354.7152 z roku 1917 do vystavovatelného stavu. Sběratelskou činností byla vytvořena vlastní sbírka historických vozidel, kterou v současné době tvoří jedenáct parních lokomotiv, tři motorové lokomotivy, tři motorové vozy a více než 70 osobních a nákladních vozů. Mimo vlastní sbírku Klub udržuje parní lokomotivu 464.102 NTM.
Muzeum Průmyslových Železnic Muzeum Průmyslových Železnic
Muzeum průmyslových železnic oficiálně vzniklo dvanáctého prosince 1991, kdy byla provedena registrace na Ministerstvu vnitra, tehdy ještě s názvem Klub průmyslových železnic (KPŽ). Vznik KPŽ byl jen pokračováním dřívějších aktivit jeho zakládajících členů - záchrana slovenských lesních železnic, dokumentace provozu i na Mladějovské dráze.
Mladějovská průmyslová dráha Mladějovská průmyslová dráha
Po ukončení provozu probíhala v areálu nyní už bývalé šamotky pilařská výroba a později zde byla zahájena také výroba lisovaných dřevěných briket. Areál začal pomalu chátrat a pravděpodobně by jej postihl osud mnoha jiných, které po skončení provozu dospěly k zániku.